Uluslararası Trenler

Türkiye ile Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, İran ve Avusturya arasında uluslararası tren seferleri yapılmakta.

uluslararası trenler 2017

Batı yönlü trenler

İstanbul Sofya Ekspresi
İstanbul-Bükreş
İstanbul-Belgrad
Optima Ekspres (Villach-Edirne)
İstanbul – Selanik Treni (iptal)

Doğu yönlü trenler

Transasya Ekspresi (Ankara-Tahran, durduruldu)
Van – Tebriz Treni (durduruldu)
Tahran – Van – Şam Treni (iptal)
Gaziantep – Musul Treni (iptal)
Gaziantep – Halep Treni (iptal)